TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TÔN ĐỨC THẮNG

TỈNH AN GIANG

ỨNG DỤNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN

http://qldt.tct.angiang.gov.vn

Đơn vị quản lý: Phòng QLĐT-NCKH - Trường Chính Trị Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang

Địa chỉ: Số 53/9 Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên, An Giang

Phòng QLĐT-NCKH: (02963)831.766

Email: phongdaotaotctag@gmail.com

Xây dựng và thiết kế bởi Phòng CNTT-HVCT KV IV ©